3CX

Uit Help
Ga naar:navigatie, zoeken

Let op: Dit is verouderde informatie

3CX downloaden

3CX updaten

3CX Help

Gedetailleerde 3CX installatie

Stap 1: Installeer software

Stap 2: Configureer VOIP (trunk) account

 • Installeer de laatste software van VoIPGrid
  • Een VoIP (trunk) account worden geconfigureerd met behulp van de ‘VoIPGrid’ instellingen. ‘VoIPGrid’ is een template waarin (bijna) alle instellingen al voorgedefinieerd zijn en alleen enkele parameters ingevuld hoeven te worden.
  • Download de laatste template via: http://www.3cx.com/blog/voip-howto/3rd-party-supported-voip-providers/
  • Haal het bestand uit de zip-file en plaatst het in de directory:
   • Windows XP/2003: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\3CX\Data\Http\templates\provider
   • Windows Vista/Seven/2008: C:\ProgramData\3CX\Data\Http\templates\provider
 • Voeg een ‘VoIP Provider’ toe
  • Selecteer ‘VoIP Providers’ in het linker menu
  • Selecteer ‘Add Provider’
  • Geef een naam op voor de naam van de VoIP Provider, bijvoorbeeld ‘Voys Telecom’
  • Selecteer een Provider via de template lijst.
Voipproviderlist.png
 • Selecteer hiervoor ‘VoIPGrid’ en druk op ‘Next’
 • Het volgende scherm verschijnt:
Voipproviderdetails.png
 • Druk op ‘Next’
 • Het volgende scherm verschijnt:
Accountdetails.png
 • Vul in bij ‘External Number’: telefoonnummer ontvangen van je provider, startend met landnummer (31) en zonder voorloop nul.. Bijvoorbeeld: 31851234567
 • Vul in bij ´Authentication ID´: dit is het nummer dat te vinden is in de beheer-pagina’s op de webinterface van je provider.
 • Vul in bij ´Authenticaion Password´: dit is het wachtwoord dat te vinden (en te genereren) is in de beheer-pagina’s.
 • Vul bij ‘Maximum simultaneous calls’ het aantal gelijktijdige gesprekken in (dit komt overeen met het aantal lijnen dat wordt afgenomen)
 • Druk op ‘Next’
 • Het volgende scherm verschijnt:
Officehours.png
 • Geef in dit scherm aan, op welke telefoon of telefoongroep het gesprek wordt aangeboden.
 • Druk op ‘Next’
 • Het volgende scherm verschijnt:
General.png
 • Vul in bij ‘Calls to numbers starting with (Prefix)’ het nummer in dat moet worden gebeld als naar een nummer wordt gebeld buiten de telefooncentrale. In de regel is dat in Nederland een ‘0’.
 • Vul in bij ‘Calls from extension(s)’ de extensies van de telefoons die via dit VoIP account moeten bellen.
 • Druk op ‘Finish’
 • Hierna wordt de wizard voor het toevoegen van een nieuw account, afgesloten.
 • Selecteer onder ‘VoIP Providers’ de zojuist aangemaakte VoIP account.
 • Selecteer ‘Edit Provider’ en ga naar de tab Advanced.
 • Het volgende scherm verschijnt:
Advanced.png
 • Selecteer bij ‘Require registration for:’ de waarde ‘In and Outgoing Calls’.

(Standaard wordt hier een andere waarde gegeven).

 • Druk op ‘Ok’ om de nieuwe waardes op te slaan en het scherm af te sluiten.
 • Hierna wordt de configuratie afgerond en verschijnt de lijst met alle VoIP providers. Hierin staat de zojuist geconfigureerde account.

LET OP:

 • Deze handleiding geeft instructie voor het configureren van 3CX in het algemeen. Zie hiervoor de installatiehandleiding of de Forums via www.3cx.nl.
 • Er bestaan 2 type versies van 3cx. Een free edition (basis functionaliteit) en de commercial edition (volledige functionaliteit) Bij de commerciële edities kan gebruik worden gemaakt van supportcontracten; bij de free edition kan gebruik worden gemaakt van de forums. Op deze laatst genoemde wordt geen ondersteuning vanuit 3CX verleend.

Stap 3: Wijzig account instellingen

 • Instellingen in de online centrale
 • Bij (nieuwe) (trunk) accounts worden standaard instellingen geconfigureerd. Deze moeten iets aangepast worden om binnenkomende gesprekken op een juiste wijze te ontvangen binnen 3CX.
 • Log hiervoor in op de online centrale.
 • Ga naar het tabblad ‘Admin’
 • Het volgende scherm verschijnt:
Admindash.png
 • Selecteer ‘VoIP trunk’
 • Het volgende scherm verschijnt:
Trunkdetails.png
 • Selecteer de VoIP trunk
 • Het volgende scherm verschijnt:
Trunkdetails2.png
 • Selecteer ‘Geavanceerde (SIP) instellingen aanpassen
 • Het volgende scherm verschijnt:
Trunksettings.png
 • Selecteer bij DDI-indeling: ‘Stuur account ID’
 • Selecteer bij CLI-indeling ‘Volledig nummer met plus (bijv…’
 • Selecteer bij CLI header: ‘From SIP header’
 • Druk op ‘Opslaan’, de gegevens zijn nu correct opgeslagen.

Stap 4 (optioneel): Meerdere telefoonnummers

 • Instellingen voor meerdere telefoonnummers
 • Binnen 3CX kunnen meerdere binnenkomende telefoonnummers worden geregistreerd van dezelfde VoIP (trunk) account.
 • Selecteer hiervoor binnen het menu ‘VoIP Providers’ de eerder opgevoerde Account.
 • Het volgende scherm verschijnt:
3cxgeneral.png
 • Druk op ‘DID’
 • Het volgende scherm verschijnt:
3cxdid.png
 • Voer hier alle telefoonnummers in die zijn gekoppeld aan het VoIP (trunk) account.
 • Zorg ervoor dat de telefoonnummers worden ingevoerd met het landnummer (zonder +), gevolgd door het hele telefoonnummer (zonder voorloopnul). Bijvoorbeeld: ‘31851234568’
 • Na deze configuratie zullen de geconfigureerde nummers worden aangeboden aan de 3CX telefooncentrale.
 • Door middel van configuratie (vanuit het linker menu, onder de opgevoerde VoIP provider) kan per nummer het gedrag binnen de centrale worden bepaald.

Met dank aan Martijn Vos - vossmith.net

;