Keuzemenu

Uit Help
Ga naar:navigatie, zoeken

Wat kan ik hier?

De detailgegevens van een keuzemenu instellen, zoals de timeout, het aantal pogingen en enkele standaardmeldingen.

Screenshot

KeuzeMenu-800.jpg


Velden

Naam: De naam die wordt gebruikt van het selecteren van een keuzemenu in de routering.

Beschrijving: Spreekt voor zich; puur administratief en niet verplicht.

Timeout: Het aantal seconden dat een beller de tijd heeft om een keuze in te toetsen. Standaard 10 seconden. Hierna wordt, als het maximaal aantal pogingen bereikt is, doorgerouteerd naar de timeout/mislukt stap.

Aantal pogingen: Het aantal pogingen dat een beller heeft om een geldige keuze in te toetsen. Hierna wordt naar de timeout/mislukt-stap doorgerouteerd. Welke toetsen geldig zijn, hangt af van wat er in de routering is ingesteld. Standaard 3 pogingen.

Begin-bericht: Optioneel; het bericht dat wordt afgespeeld op het moment dat een beller in het keuzemenu terechtkomt.

Fout-bericht: Optioneel; het bericht dat wordt afgespeeld als een beller het hierboven ingestelde aantal pogingen om een geldige keuze te maken heeft overschreden.

Timeout-bericht: Optioneel; het bericht dat wordt afgespeeld als een beller langer dan het bij het Timeout-veld ingestelde aantal seconden geen keuze heeft ingetoetst.

Routering instellen

Een keuzemenu-routering kan er als volgt uit zien:


Keuzemenu-routering.png


Het opbouwen van een Keuzemenu doe je altijd vanuit een nieuw Belplan. Als in het Belplan een keuzemenu wordt geselecteerd, worden er initieel twee routeerstappen met opties aangemaakt, waarvan de laatste 'overig/mislukt' heet. Deze moet altijd bestaan. Als een beller over het maximum aantal pogingen heenkomt, wordt hij doorgerouteerd naar wat hieronder is ingesteld, in dit geval naar een belgroep, maar kan ook een voicemail zijn.

In de andere optie-routeerstappen kan een toets geselecteerd worden: de cijfers 0 t/m 9, * en #. Er kunnen zoveel opties aangemaakt als je wilt door na elke optie een bestemming te selecteren. Hierbij geldt wel dat elke optie ten hoogste 1 keer kan voorkomen in een keuzemenu.

Het is ook mogelijk om diepere sub-keuzemenu's aan te maken. Dit kan 'genest', zie het volgende voorbeeld:


Keuzemenu-routering-complex.png


Hier is een tweede keuzemenu gemaakt waarin een beller terechtkomt als hij in het 'hoofdmenu' de optie 2 heeft gekozen. Als extraatje wordt de beller bij een overschrijding van het aantal pogingen teruggerouteerd naar het hoofdmenu dankzij de jump-routeerstap.

;